Privacy Verklaring 2019

Privacy is erg belangrijk voor Business Klik. Ik verwerk en gebruik jouw gegevens dan ook op een veilige manier volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je een e-mail sturen naar privacy@businessklik.nl

 

Artikel 1 Wie ben is?

Business Klik is een eenmanszaak, gevestigd in Zwijndrecht aan de Dahliastraat 84.
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69604606. (Voorheen Just Go 4 It)
Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2. Welke gegevens gebruik ik?

In dit artikel kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

2.1 Nieuwsbrief

Ik gebruik jouw e-mailadres enkel met jouw expliciete toestemming en bewaar deze niet langer dan jij staat ingeschreven voor mijn nieuwsbrief.

2.2 Gegevens bij het gebruik maken van een dienst van Business Klik

o Voor- en achternaam

o Adresgegevens

o Telefoonnummer(s)

o E-mail adres

o Geslacht

o Geboortedatum

o Persoonsgegevens m.b.t. de overeenkomst van opdarcht

o Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de dienst

o Inlogcodes van systemen die nodig zijn ten behoeve van de uitvoering van de dienst.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Business Klik persoonsgegevens?

Business Klik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

o Je overeenkomst van opdracht op te maken, alvorens gestart wordt met een samenwerking.

o Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en/of producten.

o Het afhandelen van de betaling voor de dienstverlening / versturen van facturen.

o Versturen van de nieuwsbrieven, indien je daar zelf vooraf toestemming voor hebt gegeven

2.4 Financiële administratie

Voor facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik je naam, adres, klantnummer, kvk nummer, e-mailadres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kan ik je betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Na 7 jaar zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

 

Artikel 3. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Business Klik bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Business Klik hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Adres & e-mail gegevens: Onbeperkt voor de lezers van de nieuwsbrieven

Je kunt je op elk gewenst moment (zelf) uitschrijven voor de nieuwsbrief. Wanneer jij je uitschrijft zullen persoonsgegevens binnen 3 weken na uitschrijving uit het systeem worden verwijderd.

  • 1 jaar voor overige klanten en contacten, die geen samenwerking zijn aangegaan met Business Klik, maar waar wel een conceptovereenkomst of offerte voor is opgemaakt.
  • Persoonsgegevens met betrekking tot samenwerking bewaart Business Klik tot 3 jaar na het laatste klantencontact. Daarna worden de gegevens, inclusies adres en e-mail gegevens uit het systeem verwijderd.
  • Inlogcodes die verkregen zijn om de opdracht uit te voeren worden binnen 3 maanden na beeïndiging van de samenwerking verwijderd vanuit alle opslag.

 

Artikel 4 Delen van persoonsgegevens met derden

Business Klik verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Ze zal deze uitsluitend aan derden verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Foto’s die gemaakt zijn tijdens workshops/trainingen/strategie sessies/ klikgesprekken, zullen uitsluitend met derden worden gedeeld, of worden gepubliceerd, nadat je uitdrukkelijk en persoonlijk toestemming daarvoor hebt gegeven.

 

 

Artikel 5 Gegevens over gebruik van de website en cookies of vergelijkbare technieken

Op de website van Business Klik worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Op de website zijn mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Business Klik geen verantwoordelijkheid ten aanzien van derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Artikel 6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Business Klik om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Business Klik, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevens overdracht Mocht jij gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Business Klik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Geautomatiseerde verwerking Jij mag altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Business Klik laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. Intrekking Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

 

Artikel 7 Hoe Business Klik persoonsgegevens beveiligt.

Business Klik neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Business Klik: privacy@businessklik.nl

Wijziging privacy verklaring

Business Klik behoudt zich het recht voor dit privacy reglement, zonder aankondiging, aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.